Verslavingsproblematiek en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Doelgroep en specialisaties

De begeleidingstrajecten van Participatie Zorg Twente worden geboden aan een brede doelgroep. De hulpverleners hebben jaren lange ervaring, kennis en kunde op het gebied van begeleiding aan personen met een licht verstandelijke beperking en/of licht psychiatrische problematiek. Psychosociale problemen door live-events en multiproblem-problematiek zijn ons niet vreemd en vormen dagelijks een uitdaging om cliënten zoveel mogelijk onderdeel uit te laten maken van onze maatschappij. Echter staat bij ons niet de diagnose of beperking centraal. De hulpverleners houden hier rekening mee, maar ziet eenieder vooral als een unieke persoonlijkheid met eigen drijfveren en kwaliteiten. Doelstelling is eenieder in zijn eigen kracht te zetten, met als gevolg dat het zelfvertrouwen, de assertiviteit en competenties zich verder ontwikkelen.

Verslavingsproblematiek

“In mijn jeugd ben ik mishandeld door mijn stiefmoeder. Al op mijn 14e begon ik met softdrugs. Ik wilde graag ergens bij horen. Ik raakte eraan gewend en had steeds meer nodig om mijn rotleven beter te maken. Op mijn 20e zat ik aan de harddrugs. Op mijn 30e was ik alles kwijt. Ik had geen contact meer met mijn broer, vrienden en de woningbouwvereniging dreigde mij uit huis te zetten. Mijn werkgever was mijn problemen zat. Ik wilde dood. Ik wist niet meer hoe ik alleen uit deze negatieve cirkel moest komen…”

Peter - 39 jaar

“Ik ben gestopt met mijn opleiding. Ik kan me niet meer concentreren. Altijd druk in mijn hoofd. Ik voel me niets waard. Mijn ouders willen mij uit huis hebben als ik niet van dat spul afblijf. Toch weet ik ze steeds weer om de tuin te leiden.”

Ina - 21 jaar

“Nu zit ik hier alleen op mijn flatje. Gescheiden. Mijn kinderen hebben het contact met me verbroken. Volgens hen kunnen ze mijn leed en manipulatieve gedrag niet meer aanzien. De enige troost haal ik uit mijn dagelijkse glazen bier. Even lijkt het dan allemaal wel mee te vallen.”

Frans - 51 jaar

Een paar voorbeelden uit de praktijk. Binnen Participatie Zorg Twente werken ervaringsdeskundige professionele hulpverleners, die geen situatie vreemd zijn. Iedereen verdient een eerlijke, warme en betrokken hulpverlener die niet oordeelt, maar samen met de cliënt op onderzoek gaat hoe deze cirkel te doorbreken. Meld jezelf, een bekende of familielid aan om de mogelijkheden voor een intensief begeleidingstraject te bespreken met Fons haarhuis en/of Petri Lowik.

Niet Aangeboren Hersenletsel

“Op mijn 34e kreeg ik een herseninfarct. Sindsdien ben ik niet meer in staat om te werken. Mijn partner begrijpt me niet, we hebben steeds vaker ruzie. Vriendinnen zeggen dat ik altijd klaag dat ik zo moe ben. Mijn ouders zeggen dat ik zo veranderd ben. Mijn huisarts neemt me niet serieus. Vroeger hield ik van koken, nu brandt me alles aan. Ik ben toch echt niet overspannen.”

Marleen - 44 jaar

“Vorig jaar werd ik aangereden op mijn scooter. Met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis. Een hersenschudding. Een paar weken rust en mijn hoofdpijn zou weer over zijn. Nog dagelijks word ik gek van de band om mijn hoofd, het café ga ik niet meer in, verjaardagen zijn te druk, ik kan niets meer als ik uit mijn werk kom, regelmatig verslaap ik me. Ik trek het zo niet meer.”

Ivo - 32 jaar

“Tot ons auto-ongeluk, was ik een sportieve en ondernemende man met mijn eigen ICT-bedrijf. Mijn leven is kapot. Dat door een 18-jarige die onder invloed reed. Nog steeds ben ik woedend en staat mijn hoofd niet stil. Ik slaap nauwelijks. Tijdens mijn revalidatie had ik nog vertrouwen in een goede toekomst. Die toekomst hoeft van mij niet meer. Ik zit het liefst thuis in het donker. Iedereen kan me beter met rust laten.”

Joost - 55 jaar

Er is een leven voor… en er is een leven na. De diagnose NAH is er 1 waar je mee moet leren leven. Echter lukt dit niet altijd zonder gespecialiseerde deskundige begeleiding. Manuela heeft ruime ervaring, kennis en kunde binnen de specialistische begeleiding aan personen met NAH en/of het directe gezinssysteem. Naast de nodige psycho-educatie bieden zij een luisterend oor en praktische ondersteuning nadat het leven plotsklaps veranderd is. Hoewel zij niet de hersenschade weg kunnen nemen, bieden ze ondersteuning bij de mogelijkheid tot daadwerkelijk kunnen ventileren, het onderzoeken naar de mogelijkheid van een passende dagbesteding, bieden begeleiding op de werkvloer, denken mee in een passend dag- of weekschema, trainen vaardigheden om overbelasting te voorkomen, zijn het externe geheugen bij afspraken met instanties, komen zo snel mogelijk in crisissituaties, helpen orde te houden binnen de (financiële) administratie en/of het huishouden etc.

Om de mogelijkheden voor een begeleidingstraject te bespreken, kunt u contact opnemen met Manuela Allart.

Wij passen bij jou

Ambulante hulpverlening op maat

Begeleiding in de thuissituatie of op andere gewenste locatie

Participatie Zorg Twente biedt individuele begeleiding in de thuissituatie of op andere gewenste locatie(s). Wij zijn daar waar de cliënt de ondersteuning behoeft.

Hulpvragen

In ons leven kunnen we allemaal voor uitdagingen komen te staan, die we niet altijd alleen op kunnen lossen. Soms is er sprake van allerlei omstandigheden, waardoor we onze uitdagingen niet meer overzien en langzaam de regie over ons eigen leven verliezen.

Onbegrip, frustratie, boosheid, agressie, verdriet, angst, schaamte, schuldgevoel, eigen-wijsheid, “verkeerde” keuzes maken, conflicten, eenzaamheid, schulden, niet meer willen leven, geen energie meer hebben, huishoudelijke wanorde... zijn voorbeelden waarbij het effectief kan zijn een professioneel hulpverlener in te schakelen. Soms is het lastig de hulpvraag te stellen. Een hulpverlener van Participatie Zorg Twente brengt deze (in samenwerking met de cliënt en/of diens directe omgeving) in kaart.

Resultaten

Samen met de hulpverlener worden de hulpvragen vertaald naar een gewenste situatie. Per levensgebied worden gewenste resultaten beschreven in een begeleidingsplan. In andere situaties heeft bv. een contactpersoon van de gemeente al een ondersteuningsplan opgesteld. Het streven is samen te werken naar een situatie, waarbij de cliënt weer de regie heeft over zijn/haar eigen leven.

Financiering vanuit gemeente

Bij Participatie Zorg Twente staat de cliënt centraal. De juiste “klik” met een hulpverlener, wederzijds vertrouwen en respect, het gevoel “gezien en gehoord” te worden zonder (voor)oordelen zijn basisvoorwaarden voor een geslaagd begeleidingstraject. Altijd is er de mogelijkheid voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De diensten van Participatie Zorg Twente worden gefinancierd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van desbetreffende (Twentse) gemeente door middel van ZIN (Zorg In Natura). Dit betekent dat we een gecontracteerd zorgaanbieder zijn.

Wel kan er sprake zijn van een kleine maandelijkse maximale eigen bijdrage. Deze wordt gefactureerd vanuit het CAK.