Welkom bij
Participatie Zorg
Twente!

Professionele betrokken ambulante begeleiding op maat!

Waar ben je naar op zoek?

Meest bezochte pagina's

Doelgroepen

De begeleidingstrajecten van Participatie Zorg Twente worden geboden aan een brede doelgroep. De hulpverleners hebben jarenlange ervaring, kennis en kunde op het gebied van begeleiding aan personen met verschillende hulpvragen.

Meer informatie

Wie zijn wij?

Participatie Zorg Twente is een maatschap, initiatief van 4 ZZP’ers met jaren lange ervaring binnen de hulpverlening. De kracht van kleinschaligheid is betrokken hulpverlening aan ‘eigen’ cliënten, korte communicatielijnen, een goede bereikbaarheid, flexibele inzet en aanpak, een heldere overlegstructuur en snel kunnen schakelen.

Meer informatie

Verwijzers

Participatie Zorg Twente werkt samen met verschillende behandelaars en gemeenten met als doel de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen en te streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat voor de eigen regie van de cliënt en zijn of haar persoonlijke wensen.

Meer informatie

Wij passen bij jou

Ambulante hulpverlening op maat

Participatie Zorg Twente biedt individuele begeleiding in de thuissituatie of op andere gewenste locatie(s). Wij zijn daar waar de cliënt de ondersteuning behoeft.

Meer informatie

Dit zijn onze doelen

Missie & visie

In 2025 is Participatie Zorg Twente een begrip voor verwijzers en (potentiële) cliënten binnen de regio Twente!

Wie past bij jou?

Onze zorgondernemers

ManuZorg

ManuZorg begeleidt je door te luisteren en samen te bespreken wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Meer informatie

Psycho Sociaal Werk Twente

Psycho Sociaal Werk Twente heeft ruime ervaring binnen de psychosociale hulpverlening en re-integratie.

Meer informatie

Twentse Zorg

Twentse Zorg is erin gespecialiseerd om jongeren te helpen, op wat voor terrein dan ook.

Meer informatie