Welkom bij
Participatie Zorg
Twente!

Professionele betrokken ambulante begeleiding op maat!

Waar ben je naar op zoek?

Meest bezochte pagina's

Doelgroepen

De begeleidingstrajecten van Participatie Zorg Twente worden geboden aan een brede doelgroep. De hulpverleners hebben jarenlange ervaring, kennis en kunde op het gebied van begeleiding aan personen met verschillende hulpvragen.

Meer informatie

Wie zijn wij?

Participatie Zorg Twente is een maatschap, initiatief van 4 ZZP’ers met jaren lange ervaring binnen de hulpverlening. De kracht van kleinschaligheid is betrokken hulpverlening aan ‘eigen’ cliënten, korte communicatielijnen, een goede bereikbaarheid, flexibele inzet en aanpak, een heldere overlegstructuur en snel kunnen schakelen.

Meer informatie

Verwijzers

Participatie Zorg Twente werkt samen met verschillende behandelaars en gemeenten met als doel de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen en te streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat voor de eigen regie van de cliënt en zijn of haar persoonlijke wensen.

Meer informatie

Wij passen bij jou

Ambulante hulpverlening op maat

Participatie Zorg Twente biedt individuele begeleiding in de thuissituatie of op andere gewenste locatie(s). Wij zijn daar waar de cliënt de ondersteuning behoeft.

Meer informatie

Dit zijn onze doelen

Missie

Participatie Zorg Twente biedt laagdrempelige, transparante en praktische ambulante begeleiding aan kwetsbare inwoners in de regio Twente, met een complexiteit aan hulpvragen op alle levensgebieden. Participatie Zorg Twente is kleinschalig, waardoor een hoge mate van flexibiliteit, out-of-the-box werkwijze en continuïteit gewaarborgd is. De dienstverlening is van dermate hoge kwaliteit dat cliënten daadwerkelijk begrip en volledige afstemming ervaren. Met opdrachtgevers wordt gewerkt op basis van vertrouwen, een spoedige inzet van de juiste hulpverlening en korte communicatielijnen. Participatie Zorg Twente is gespecialiseerd in de verslavingszorg en zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Kernwaarden zijn dan ook: Keep it Simple door gewoonweg de daad bij het woord te voegen en van start te gaan…!

Visie

In 2025 is Participatie Zorg Twente een begrip voor verwijzers en (potentiële) cliënten binnen de regio Twente!

Wie past bij jou?

Onze zorgondernemers

ManuZorg

ManuZorg begeleidt je door te luisteren en samen te bespreken wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Meer informatie

Ervaringszorg

Ervaringszorg heeft als ervaringsdeskundige ruime ervaring binnen de hulpverlening.

Meer informatie

Twentse Zorg

Twentse Zorg is erin gespecialiseerd om jongeren te helpen, op wat voor terrein dan ook.

Meer informatie

Perspectief Twente

Perspectief Twente is erin gespecialiseerd om mensen te helpen en stabiliteit te creëren in de thuissituatie.

Meer informatie