Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 Is de wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan. Het helpt zorgverleners bij vermoedens van de verschillende vormen van ‘geweld in afhankelijkheid’. Aan de hand van 5 stappen bepalen zij of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. En of voldoende hulp kan worden ingezet.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Door de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet ook onze maatschap een meldcode vaststellen. Professionals van Participatie Zorg Twente doorlopen de meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals van Participatie Zorg Twente kunnen altijd bij Veilig Thuis melden als betrokkenheid bij de eigen cliënt niet zorgt voor het gewenste resultaat en/of duurzame veiligheid en zij zich zorgen blijven maken over de cliënt. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Voor meer informatie over de meldcode verwijzen we u naar:

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl

Aandachtsfunctionaris meldcode bij Participatie Zorg Twente is Manuela Allart.

Extern

Veilig Thuis Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Geen spreekuren, kantoortijden van 9.00 tot 17.00 uur info@veiligthuistwente.nl

telefoon: 0800-2000