Onze samenwerkingen

Verwijzers

Verwijzen als gemeente

Indien u vermoedt dat Participatie Zorg Twente iets voor uw inwoner kan betekenen en er een maatwerkvoorziening dient te worden ingekocht, is vooraf intercollegiaal (telefonisch) overleg mogelijk.

Participatie Zorg Twente is een gecontracteerd zorgaanbieder voor 14 Twentse gemeenten. Kortom: Ambulant hulpverleners bieden individuele maatwerktrajecten (begeleiding) aan alle Twentse gemeenten.

Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen of een e-mail te sturen naar info@participatiezorgtwente.nl

Overige verwijzers

Participatie Zorg Twente werkt samen met werkgevers, POH-GGZ, vrijgevestigde behandelaars, huisartsen, revalidatiecentra, verslavingsklinieken en overige behandelaars. Dit met als doel de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvragen van de cliënt. Op deze wijze wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk resultaat ten behoeve van de eigen regie van de cliënt en zijn/haar persoonlijke wensen.

U, als verwijzer, kunt bij de afdeling Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een verzoek indienen, een maatwerkvoorziening in te zetten (individuele begeleiding). Tevens is het mogelijk rechtsreeks een cliënt bij Participatie Zorg Twente aan te melden. Wij ondersteunen dan bij de aanvraag voor een toekenning bij desbetreffende gemeente.